Välkommen till Huspartner

Huspartner är ett modernt Tillverknings- och Entreprenadföretag som byggts upp för att klara dagens krav på tekniskt byggande samtidigt som man lagt stor vikt i att bygga miljöanpassat, för att på så sätt bidra till en mindre miljöpåverkan och därigenom en bättre värld och ljusare framtid för framtida generationer.

Ny modern produktionsanläggning - miljöcertifierad enl. ISO14001

Vår tillverkning sker i en helt nybyggd och produktionsanpassad fabrikslokal som uppförts för att vara så miljö- och driftvänlig som möjligt, och dessutom anpassad för att tillverkningen skall kunna utföras på bästa sätt. Och naturligtvis är anläggningen och tillverkningen miljöcertifierad enl. 14001.

I produktionsanläggningen tillverkas byggelement för våra egna partnerföretags kunder eller direkt mot byggnadsindustrins önskemål, och i produktväg finner ni allt från Villor till Gruppbyggda småhus och Flerbostadshus. Vi tar dessutom ett totalansvar för produkterna i såväl konstruktiva- som utförandemässiga aspekter, och skulle ni dessutom önska projekteringshjälp för utvecklade av bostadsprojekt kan vi även bistå med det.

Entreprenadverksamhet - om så önskas

För att slutprodukten skall bli så bra som möjligt har vi även en entreprenadsida som säkerställer produkternas uppförande på byggplatsen. Här finner ni personal som utbildats för just de lösningar och utföranden som sker vid monteringen av ett hus. Ni kan själva välja om ni bara önskar produkten tillverkad på fabriken, om den skall stomresas eller om ni önskar ett helt nyckelfärdigt utförande.

Vi hoppas ni kommer känna er trygga i att förlägga tillverkningen/entreprenaden i våra händer – med vetskapen om att ni samtidigt bidrar till en bättre värld och ljusare framtid.

 

 

Kontaktuppgifter

Huvudkontor

Huspartner
Box 8026
650 08 Karlstad 

Besöksadress:                                    Betongvägen 11 - Karlstad

Tel: 054-224 48 10
info@huspartner.com

 

Huspartner expanderar och söker nu representanter i olika delar av Sverige

Mer information finns att läsa här...