Anlita Huspartner som underleverantör till ditt projekt

Hos Huspartner finner ni en partner som kan tillverka och leverera olika byggnader och komponenter till olika byggprojekt. Det kan till exempel röra sig om legotillverkning av väggar till färdigbyggda flerbostadshus, skolor mm. All tillverkning sker under kontrollerade former i vår varma och torra fabrik och som material använder vi bara godkända produkter från välkända leverantörer.

Flerbostadshus_Vänern_Huspartner

Hus för byggherrar och markexploaterare

I Huspartners sortiment hittar ni färdigprojekterade byggnader som till exempel parhus, radhus, kedjehus och flerbostadshus.  Dessa lägenheter går att kombinera till önskad byggnadsutformning och skulle inget passa in på ert projekt kan vi bistå med framtagandet av lämplig produkt.

huspartner_legotillverkning

Legotillverking av husdelar

Vi kan även erbjuda leveranser av till exempel färdiga ytterväggar och dylikt som kan passa in på ert projekt. Vår flexibla tillverkning ger möjligheter till många olika alternativ av vägguppbyggnader. Kontakta oss gärna för en diskussion om hur vi kan bli en lämplig leverantör till ert projekt.

Kontakta oss om ert projekt!

Våra flerbostadshus

Huspartner har även flerbostadshus som passar perfekt för byggprojekt till exempel i moderna villaområden. Husen har modern och smart design.