Byggformer

Ni har möjlighet till olika upplägg av arbetsutförandet vid husbygget. Huspartner har en egen entreprenadverksamhet som utför arbeten på den aktuella byggplatsen. På detta sätt säkerställer ni att produkten som tillverkats blir omhändertagen och monterad på bästa sätt. Detta sker genom personal som har stor kännedom om produkten och som är utbildad på just de utföranden som skall till för att slutprodukten skall bli så bra som möjligt.

Montageledd byggnation

Önskar ni montageledning erhåller ni hjälp på plats av utbildad montageledare. Här kan man själv avgöra hur långt in i projektet man behöver hjälp.

Stomrest hus

Vid stomresning omhändertar Huspartner allt från fabrikstillverkningen fram till att ytterväggar och bärande innerväggar är monterade, takkonstruktionen monterad och byggnaden är vädertät.

Nyckelfärdigt hus

Vid byggnation av nyckelfärdigt hus utför Huspartner alla arbeten med utbildad personal. För övriga ingående underentreprenader (el, vs, ventilation) har vi egna anslutna entreprenörer som tillser slutproduktens utförande.