Så här går det till när du väljer att bygga hus med Huspartner

Ett nytt hus bygger du kanske bara en gång i livet. Vid stora nya projekt är det inte alltid så lätt att veta hur det går till. Med hjälp av vår steg för steg guide kan du lära dig mer om hur byggprocessen ser ut – allt från första kontakt till inflytt i ditt nya hem.

1. Första kontakten

Vid vår första kontakt diskuterar vi vilken hustyp som passar både era drömmar och tomtens förutsättningar och bestämmelser. Vid denna kontakt pratar vi även om husens olika utförande, inredningar och utrustning. Sedan är det alltid bra att tala om kostnader, inte bara för huset utan även om kostnader för markarbeten, anslutningskostnader mm.

2. Träff och tomtbesök

Känns Huspartner rätt för er, träffas vi på vårt kontor eller på er tomt för att diskutera vidare om lämpliga hus och vilka möjligheter som finns hos oss. Vi tittar även mer på vår fina standard och vad som ingår i ett hus från Huspartner.

3. Alternativa husförslag

Förhoppningsvis hittar ni ett passande hus bland våra olika hustyper, men skulle ni inte göra det har ni alltid möjligheten att ändra på våra hus eller få ett specialritat husförslag från oss. Detta är något vi diskuterar tidigt i processen.

4. Presentation av lämpligt hus och en kostnadsanalys

När vi vet vilket hus som passar in på era drömmar, så presenterar vi ett pris på huset och en uppskattning på övriga tillkommande kostnader (markarbeten, anslutningsavgifter, bygglovskostnader mm).

5. Köpehandlingar

Känns allt bra med huset och ekonomin är inom ramarna, framtar vi köpehandlingar till er och sänder över dessa för granskning. När allt är genomläst och godkänt träffas vi för kontraktskrivande. I köpehandlingarna ingår t ex: entreprenadkontrakt (enl. ABS-18), leveransomfattning, rumsbeskrivning och husritningar.

6. Bygglov

När vi har ett gällande huskontrakt så är det dags att söka bygglov. Vi hjälper till med ansökningshandlingar för processen och er KA (kontrollansvarige) kan kontakta oss för nödvändig information.

7. Eventuella ändringar och andra önskemål

Ni kommer att få träffa vår köks- och badrumsleverantör för att diskutera eventuella önskemål om ändringar. Ni har fyra veckor på er för eventuella ändringar. Detta är en service som uppskattats bland våra kunder då man hinner tänka igenom husets utförande under de veckor det tar med bygglovet.

8. När bygglovet beviljats

När bygglovet och er finansiering är klart och godkänt går vi in i nästa fas. Nu tar vi fram och fastställer en mer exakt tidplan för er husbyggnation och inflyttning. Vi lägger in ert hus i vår husfabriks tidslinje och börja beställa alla de huskomponenter (t.ex. fönster, dörrar mm) som behövs.

9. Start på byggnationen

När ni haft ett byggsamråd, tillsammans med er kontrollansvarige och kommunen, erhåller ni ett startbesked och kan då påbörja de markarbeten som behöver utföras innan huset levereras. Ingår markarbeten och grundläggningen från Huspartner är det vi som ansvarar för att de skall vara klara i god tid innan huset kommer.

10. Huset kommer

Huset är nu tillverkat i vår fabrik och transporteras ut till tomten. Här står våra montörer och entreprenörer redo att ta hand om byggnationen från leverans till färdigställandet. Alla ingående arbeten utförs enligt köpehandlingarna och den framtagna tidplanen.

11. Slutbesiktning, övertagande och inflyttning

När husets kontraktsarbeten är färdigställda utförs en slutbesiktning av oberoende besiktningsman. Vid denna besiktning framkommer eventuella fel eller briser i husets utförande. Det är då Huspartners uppgift och åtagande att rätta till eventuella anmärkningar. Blir slutbesiktningen godkänd övertar ni huset. Kommunen skall även göra en slutavstämning av huset och godkänner kommunen huset är det bara att flytta in.

När vi lämnar över huset slutar Huspartners försäkringar att gälla. Då bör ni ha tecknat en hem- & villaförsäkring som börjar gälla vid övertagandet.