Vi ger allt för en hållbar husbyggnation!

Att miljöfrågan om hur vi förvaltar vår arv blivit allt viktigare har nog inte gått någon förbi – och just detta är en viktig del av Huspartners verksamhet. Vi har försökt ta miljötänkandet så långt som möjligt och vi hoppas våra kunder skall känna sig delaktiga i processen och vara stolta och trygga i att få ett hus tillverkat av Huspartner.

Några viktiga aspekter när ni köper en produkt från Huspartner

Tillverkningen sker inomhus i en modern och ny produktionsanläggningen som är byggd och utförd för så låg driftsekonomi som möjligt. När anläggningen byggdes valde vi bland annat att utföra värmesystemet med driften från en bergvärmeanläggning (som tar mycket energi från naturen). Naturligtvis utfördes ventilationen med ett värmeåtervinningssystem.

Vi använder så långt som möjligt miljöcertifierade produkter i vår tillverkning.

När vi projekterar våra produkter skall dessa inte bara nå upp till ställda krav på isolering o.dyl – utan med bred marginal överstiga dessa krav och riktlinjer.

De leverantörer och tillverkare vi samarbetar med vara välkända företag med en tydlig miljöprofil inom företaget. Deras tillverkning skall även ske i bra och godkända produktionsanläggningar där ett aktivt miljöarbete fortgår.

Våra leveranser sker via transportföretag med moderna och miljöklassade fordon.

Huspartners miljöanpassade Husfabrik

I enlighet med företagets miljösträvan byggde vi en helt ny produktionsanläggning för tillverkning av huskomponenter i Råda – Hagfors Kommun.

Kortfattad information om den nya produktionsanläggningen i Råda:

  • Samtliga ytterväggar är utförda med 240 mm isolering (u-värde: 0.17)
  • Under betongplattan ligger det 300 mm markisolering (u-värde: ~0.08)
  • Taket är utfört med 300 mm isolering (u-värde: 0.12)
  • Anläggningen är utförd med jord/bergvärmepump
  • Ventilationen är utförd med värmeåtervinning
  • I själva produktionslokalen ligger vattenburen golvvärme

Vi hoppas våra kunder skall förstå vår strävan att bidraga till ett bättre miljöarv – där inte alltid den billigaste produkten byggs in och levereras i ett hus tillverkat av Huspartner.