Husen tillverkas i vår moderna och miljöanpassade fabrik

Vår tillverkning sker inomhus i en nybyggd och miljöanpassad tillverkningslokal som utrustas med nya moderna maskiner för en rationell och kvalitativ produktion.

huspartner_legotillverkning

Byggnation med trygg och modern teknik

Fabriken är uppbyggd för att elementtillverkning skall ske under kontrollerade former och på så sätt att ingen fukt och därigenom framtida mögelproblem kan uppstå.

Själva produktionen av väggelementen sker på nya och moderna vändbord där konstruktionens stabilitet säkerställs genom att hela elementet ”spänns ihop” genom hydraulik under hela tillverkningsprocessen. Observera även att all montering av regelstomme, isolering, fönster mm sker under tiden väggblocket ligger ner i hydrauliskt press.

Vi är bygger med miljön i åtanke!

Anläggningen är belägen i Råda (norra Värmland) och byggd för att klara Boverkets byggregler för energianvändning och –åtgång med bred marginal.