Nyheter

Så väljer du antalet våningar i ditt hus

Funderar du på ifall du ska välja ett enplans- eller tvåplanshus? Platsen för huset har stor betydelse för vilken typ av hus som passar på tomten. Bygger du dessutom ditt hus inom ett detaljplanerat”område brukar även kommunen förbestämt vilken typ av hus man får bygga. Kommunen kan bland annat ha vissa bestämmelser kring storlek, höjd och taklutning.

1-planshus

Ett enplanshus är att föredra om du vill ha en större tomt och där du önskar tillgång till trädgården från flertalet rum. Eftersom alla sovrumm hamnar på bottenplanet i ett enplanshus är det även bra med en relativt insynsskyddad tomt.

2-planshus

Tvåplanshus brukar passa in i områden med liknande hus och när du önskar få familjens sovrum placerade på övervåningen. Tvåplanshus passar också väldigt bra om tomtens byggrätt begränsar hur stor yta av tomten som huset får uppta. Önskar du flera kvadratmeter att bo på kan du då utöka boytan med att bygga flera våningar.

1,5-planshus

Villa_Deco08_1_HuspartnerEtt tredje bra alternativ är att bygga ett 1 ½-plans hus. Där får du både äta kakan och ha den bra. Det passar dessutom dig som vill ha mer boyta på bottenplanet än husets överplan.