Premiumhus Residence III | 209 m²

En fristad för hela familjen

För en mindre tomt i ett exklusivt bostadsområde i Oslo skapades denna villa. Här ville en familj skapa sitt nya hem – i vilket de önskade skilja Kök & Vardagsrum åt, och där brasrummet var ett absolut krav.

Residence III – är ett 1 ½ -plans hus, utfört med valmat tak.

Kontakta Arkenhus för bättre ritningar och beskrivningar.

Standardutförande

  • Stora valmöjligheter till inredning och utrustning.
  • Moderna och smarta el-system.
  • Miljömedveten arkitektur.

Planlösning

Fakta:

Hustyp 1,5 plan
Bostadsyta 209 m²
Byggyta 170 m²
Antal sovrum 4-5 st
Takutformning Valmat tak
Taklutning 45°

Stomrest eller nyckefärdigt hus?

Ni har möjlighet till olika upplägg av arbetsutförandet vid husbygget.

Läs mer om dina valmöjligheter

Vill du se alla premiumhus från Huspartner?